Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
Използвани класификации

Информационната система "Регистър на научната дейност в Република България" е изградена, като е приложен модела на данни препоръчан от CERIF 1992 (Common European Research Information Format - общ европейски формат за информационни системи за научни изследвания) и актуализиран вариант CERIF 2000, за хармонизиране на базите данни за наука на страните членки на ЕС.

Номенклатурата ORTELIUS е препоръчана от CERIF 2000. Това индексиране е разработено първоначално за да служи на информационните системи за Висше образование. Групата за разработка на ORTELIUS е доразвила, с помощта на Генерална дирекция Научни изследвания на ЕК, така че да е терминологично ориентирано към научни изследвания.

Поради ограничените ресурси на ЕК да продължи инициативата CERIF 2000, усилията за пълното им прилагане в последствие са поети от EuroCRIS - Европейска организация за информационни системи за научни изследвания.
Новини

  › На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкция № 1 за водене на Регистъра за научната дейност в Република България
Инструкцията e за изменение и допълнение н...
още 28.02.2017
  › От 03.01.2017 НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България
Считано от 01.01.2017 г. НАЦИД ще поддържа...
още 11.01.2017
  › МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
На сайта на Министерството на образованиет...
още 09.06.2016
Всички новини

Конкурси и програми

 › Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014 г.
(Фонд "Научни изследвания")
Детайли 31.07.2014
Всички