Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
Новини

На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкция № 1 за водене на Регистъра за научната дейност в Република България 28.02.2017
 

Инструкцията e за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 4 януари 2012 г. за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България (изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г.).
Всички заявления за вписване в регистъра на данни и обстоятелства ще бъдат публикувани на електронната страница на НАЦИД, рубрика „Регистри и бази данни”, Регистър за научната дейност- http://nacid.bg/bg/register_RND/ от датата на влизане в сила на инструкцията.
Новини

  › На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкция № 1 за водене на Регистъра за научната дейност в Република България
Инструкцията e за изменение и допълнение н...
още 28.02.2017
  › От 03.01.2017 НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България
Считано от 01.01.2017 г. НАЦИД ще поддържа...
още 11.01.2017
  › МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
На сайта на Министерството на образованиет...
още 09.06.2016
Всички новини